01 
Munten NL kleur
-

Aantal items : 035
Munten Overige
-

Aantal items : 005
Penningen
KNM Munthouder Catalogus

Aantal items : 021
Penningen Apart
-

Aantal items : 037
NS Penningen
-

Aantal items : 009
US Presidenten Dollars
-

Aantal items : 040
Munten NL kleur  Munten Overige  Penningen  Penningen Apart  NS Penningen  US Presidenten Dollars 
02 
Postzegels Zilver/Goud
-

Aantal items : 007
Postzegels Nederland
-

Aantal items : 056
Postzegels Persoonlijke
-

Aantal items : 087
Postzegels Buitenland
-

Aantal items : 115
Postzegels Trein/Tram
-

Aantal items : 095
Bankbiljetten Buitenland
-

Aantal items : 033
Postzegels Zilver/Goud  Postzegels Nederland  Postzegels Persoonlijke  Postzegels Buitenland  Postzegels Trein/Tram  Bankbiljetten Buitenland 
03 
Special Note
-

Aantal items : 004
The Royal Mint
-

Aantal items : 014
Overige
-

Aantal items : 002
Special Note  The Royal Mint  Overige