Algemeen
Behalve normale Euromunten brengen de meeste landen ook speciale 2 Euro Herdeningsmunten uit ter gelegenheid van een persoon, gebeurtenis of datum.
De volgende landen van de Eurozone mogen zelfstandig deze munten uitbrengen : België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, SLowakije en Spanje. Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaanstad mogen eigen euro's uitgeven maar niet zelf produceren. ( Deze landen spaar ik echter niet omdat door de kleine oplages deze vrij duur zijn. )
Hier onder vind u aantal gegevens en wetenswaardigheden die van pas kunnen komen.
Merktekens op euromunten
Vóór de invoering van de euro gaven de huidige leden van de eurozone hun eigen nationale munt uit. Vele van deze munten hadden bijzondere merktekens waaronder het munthuis, de muntmeester en/of het muntmeesterteken.
Deze merktekens worden voortgezet op de nationale ontwerpen van de euromunten. Dit artikel geeft een overzicht van de verschillende types van merktekens op euromunten.
 
Jaartal op de euromunten
Hoewel de euro pas op 1 januari 2002 als wettelijk betaalmiddel werd ingevoerd, zijn de meeste van de EMU-landen in 1999 al begonnen met de productie van hun munten. Omdat de munten voorzien zijn van het jaartal waarin ze
geproduceerd zijn, begint de uitgifte van de euro met het jaartal 1999. De nationale wetgeving bepaalt hoeveel munten elk land mag slaan mits goedkeuring van de ECB.
 
Muntdatum
De muntwet van de landen met een muntdatum bepaling, preciseert dat het jaartal waarin de munt geslagen is, de muntdatum is die voorkomt op de munt, ongeacht of de munt in dat zelfde jaar zal uitgebracht worden of niet.
België, Finland, Frankrijk, Nederland en Spanje hebben zo'n muntwet.
 
Uitgiftedatum
De muntwet van de landen met een uitgiftedatum bepaling, preciseert dat het jaartal van uitgifte moet voorkomen op elke munt, ongeacht wanneer de munt geslagen werd. Duitsland, Griekenland, Oostenrijk, Portugal hebben zo'n muntwet.
 
Nationale merktekens op de euromunten
Volgens de aanbevelingen van de Raad Economische en Financiële Zaken, dienen op de nationale zijde van alle denominaties van de voor circulatie bestemde euromuntstukken worden aangegeven van welk lidstaat de uitgifte is.
Dit geschiedt door middel van de vermelding van hetzij de naam van de betrokken lidstaat, hetzij een afkorting daarvan. Duitsland, Griekenland en Oostenrijk voldoen niet aan deze voorwaarden voor wat betreft de gewone
circulatiemunten. Finland heeft dit in 2007 rechtgetrokken en België in 2008.
  Land Type Beschrijving
België afkorting B (€2 gedenkmunt 2006)
afkorting BE (vanaf 2008 en niet op munten met tekst)
symbool monogram van Koning Albert II (1999-2013)
symbool monogram van Koning Filip (2014-heden)
tekst BELGIE-BELGIQUE-BELGIEN (vanaf 2007 maar niet op alle munten)
Cyprus tekst ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS (in zowel Grieks en Turks)
Duitsland afkorting D (vanaf 2010 en enkel op €2 gedenkmunten en niet op munten met tekst)
tekst BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (tot 2009 en op gezamenlijke €2 gedenkmunten)
Estland tekst EESTI
Finland afkorting FI (vanaf 2007)
Frankrijk afkorting RF (niet op munten met tekst)
tekst RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (enkel gezamenlijke €2 gedenkmunten)
Griekenland tekst ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Helleense Republiek)(vanaf 2007 enkel €2 gedenkmunten)
Ierland tekst éire
Itali€ afkorting RI
tekst REPUBBLICA ITALIANA (enkel gezamenlijke €2 gedenkmunten)
Letland symbool LV (€2 gedenkmunt 2014-2015)
tekst LATVIJA
Litouwen tekst LIETUVA
Luxemburg symbool monogram van Groothertog Henri (€2 gedenkmunt 2005)
symbool de leeuw van Luxemburg (vanaf 2018)
tekst LËTZEBUERG
tekst LUXEMBOURG (€2 gedenkmunt 2015-2016)
Malta tekst MALTA
Nederland tekst BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN (1999-2013)
tekst WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN (vanaf 2013)
tekst NEDERLAND (gezamenlijke €2 gedenkmunt 2009, 2012 en 2015)
tekst KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (gemeenschappelijke €2 gedenkmunt 2007)
Oostenrijk symbool Vlag van Oostenrijk
tekst REPUBLIK ÖSTERREICH (€2 gedenkmunten, niet in 2005)
Portugal tekst PORTUGAL
Sloveni€ tekst SLOVENIJA
Slowakije tekst SLOVENSKO
tekst SLOVENSKÁ REPUBLIKA (€2 gedenkmunt 2018)
Spanje tekst ESPAÑA
Munttekens, munthuizen
Het gebruik van deze munttekens komt voor in volgende mogelijke vormen:
- één letter die overeenkomt met een stad of een land
- de afkorting van de stad of het land waar de munt geslagen werd
- een symbool van de stad of het land van het munthuis
  Land Stad Beschrijving Notities
  België Brussel Het hoofd van de aartsengel Sint-Michiel, de patroonheilige van de Brussel Voor 2008 kwamen de tekens enkel voor op de herdenkingsmunten (tot 2017).
Vanaf 2008 komen ze ook voor op de normale munten (tot 2017).
  Duitsland Berlijn Letter A Munten geslagen in Berlijn
München Letter D Munten geslagen in München
Stuttgart Letter F Munten geslagen in Stuttgart
Karlsruhe Letter G Munten geslagen in Karlsruhe
Hamburg Letter J Munten geslagen in Hamburg
  Finland Vantaa Hoorn des overvloeds 2007 tot 2010
Heraldische leeuw Vanaf 2011
  Frankrijk Pessac Hoorn des overvloeds
  Griekenland Madrid Letter E voor Spanje (España) 20 eurocent (2002).
Alleen bepaalde denominaties van de Griekse munten met de datumstempel van "2002" hebben deze munttekens.
Pessac Letter F voor Frankrijk 1, 2, 5, 10 en 50 eurocent (2002).
Alleen bepaalde denominaties van de Griekse munten met de datumstempel van "2002" hebben deze munttekens.
Vantaa Letter S voor Finland (Suomi) 1 en 2 euro (2002).
Alleen bepaalde denominaties van de Griekse munten met de datumstempel van "2002" hebben deze munttekens.
Athene Acanthusblad Vanaf 2002
  Italië Rome Letter R
  Litouwen Vilnius Lietuvos Monetų Kalykla (LMK) logo Litouws Munt Huis
  Luxemburg Utrecht Mercurius staf (Caduceus), logo van de Koninklijke Nederlandse Munt 2002 tot 2004
2009 tot heden
Alleen bepaalde denominaties van de Griekse munten met de datumstempel van "2002" hebben deze munttekens.
Vantaa Letter S voor Finland (Suomi) en logo van de Rahapaja Oy munt 2005 tot 2006
Alleen bepaalde denominaties van de Griekse munten met de datumstempel van "2002" hebben deze munttekens.
Pessac Letter F voor Frankrijk en Hoorn des overvloeds 2007 tot 2008
Alleen bepaalde denominaties van de Griekse munten met de datumstempel van "2002" hebben deze munttekens.
Madrid Letter E voor Spanje (España) Gezamenlijke €2 gedenkmunt van 2007
  Malta Parijs Letter F gewone circulatiemunten 2008, 2016
€2 gedenkmunt van 2016
Alleen bepaalde denominaties van de Griekse munten met de datumstempel van "2002" hebben deze munttekens.
Utrecht Mercurius staf (Caduceus), logo van de Koninklijke Nederlandse Munt Gezamenlijke €2 gedenkmunt van 2009 en 2015
€2 gedenkmunten van 2012 tot 2015
Pessac Hoorn des overvloeds €2 gedenkmunten van 2016
Alleen bepaalde denominaties van de Griekse munten met de datumstempel van "2002" hebben deze munttekens.
  Nederland Utrecht Mercurius staf (Caduceus), logo van de Koninklijke Nederlandse Munt Sinds 2018 ook op de munten van België
  Portugal Lissabon INCM Imprensa Nacional – Casa de Moeda (Nationale Drukpers – Huis van de Munt)
  Slovenië Vantaa Letter Fi voor Finland Enkel gewone circulatiemunten van 2007
Utrecht Mercurius staf (Caduceus), logo van de Koninklijke Nederlandse Munt Enkel gewone circulatiemunten van 2008
  Slowakije Kremnica Mincovňa Kremnica (MK) Kremnica Munt
  Spanje Madrid Fábrica Nacional de Moneda y Timbre logo [1] Nationale Productie van Valuta en Zegels
Muntmeesters en muntmeestertekens
Dit zijn de tekens van directeuren, hoofdgraveurs of bestuursvoorzitters van munthuizen.
  Land Muntmeester Beschrijving Notities
  België Romain Coenen Weegschaal 2006 tot 2009 (€2 gedenkmunten)
2008 tot 2009 (gewone circulatiemunten)
Serge Lesens Ganzenveer 2009 tot 2012 (gewone circulatiemunten en €2 gedenkmunten)
Bernard Gillard Kat 2013 tot 2016 (gewone circulatiemunten en €2 gedenkmunten)
Ingrid van Herzele Wapenschild van Herzele 2017 tot heden (gewone circulatiemunten en €2 gedenkmunten)
  Finland Raimo Makkonen Letter M 1999 tot 2006
  Frankrijk Pierre Rodier Bij 1999 tot 2000
Gérard Buquoy Hoefijzer 2001 tot 2002
Serge Levet Hart 2003
Hubert Lativière Jachthoorn, een golf en een vis 2004 tot 2010
Yves Sampo Pentagon met de letters AG, MP en YS 2011 tot heden
AG=Atelier de Gravure; MP=Monnaie de Paris et Pessac; YS=Yves Sampo
  Luxemburg E.J. van Schauwenburg Pijl-en-boog met Ster [2] 2002
Maarten T. Brouwer Koerszettende Zeilen 2003 tot 2004
2009 tot 2015
Hubert Lativière Jachthoorn, een golf en een vis 2007 tot 2008
Kees Bruinsma Koerszettende Zeilen met Ster [2] 2015 tot 2016
Ted Peeters Koerszettende Zeilen met Ster [2] 2016 tot 2017
Stephan Satijn Servaasbrug 2017 tot heden
  Malta Maarten T. Brouwer Koerszettende Zeilen Gezamenlijke €2 gedenkmunt van 2015
Yves Sampo Pentagon met de letters AG, MP en YS €2 gedenkmunt van 2016
AG=Atelier de Gravure; MP=Monnaie de Paris et Pessac; YS=Yves Sampo
  Monaco Gérard Buquoy Hoefijzer 2001 tot 2002
Serge Levet Hart 2003
Hubert Lativière Jachthoorn, een golf en een vis 2004 tot 2010
Yves Sampo Pentagon met de letters AG, MP en YS 2011 tot heden
AG=Atelier de Gravure; MP=Monnaie de Paris et Pessac; YS=Yves Sampo
  Nederland Dr. Chris van Draanen Pijl en boog 1999
E.J. van Schauwenburg Pijl en boog met Ster [2] 2000
Robert Bruens Vruchtdragende wijnrank 2001
Maarten T. Brouwer Vruchtdragende wijnrank met Ster [2] 2002
Maarten T. Brouwer Koerszettende Zeilen 2003 tot 2015
Kees Bruinsma Koerszettende Zeilen met Ster [2] 2015 tot 2016
Ted Peeters Koerszettende Zeilen met Ster [2] 2016 tot 2017
Stephan Satijn Servaasbrug 2017 tot heden
  Slovenië Maarten T. Brouwer Koerszettende Zeilen 2008
 
Voetnoot
1 - OJ 2005/ L 186/1 - Gedateerd 18 juli 2005 Publicatieblad van de Europese Unie
2 - De Ster vertegenwoordigt een "tijdelijke" directeur
Bron : Wikipedia.
 
Mocht u nog vragen hebben neem dan Contact op via de Contactknop in het Help Menu.