- Help - Copyright - Bijgewerkt : 11/12/2023 - 15:17:15
 
-  Het auteursrecht is van toepassing op alle foto's en / of panorama's op deze site's.
-  De foto's en panorama's in welke vorm dan ook, zijn het exclusieve eigendom van P.J.G. Boone. (Eigenaar).
-  Gebruik van deze foto's en panorama's is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van de eigenaar.
-  Foto's en panorama's mogen niet worden opgeslagen op elektronische of andere apparaten zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.
-  Geen foto's of panorama's mogen geheel of gedeeltelijk worden doorverkocht zonder toestemming van de eigenaar.
-  Auteursrechten in welke vorm dan ook zijn eigendom van de Eigenaar.
-  Een foto of panorama kopen betekent geen overdracht van de rechten van de auteursrechteigenaar, maar alleen het recht om de foto te gebruiken.
-  Alle rechten voorbehouden.
 
-  The copyright applies to all Photographs and / or Panoramas on this site's.
-  The photographs and Panoramas in whatever form, are the exclusive property of P.J.G. Boone. (Owner).
-  Use of these Photographs and Panoramas is possible only with written permission from the owner.
-  Photographs and panoramas may not be stored in any electronic or other device without the written consent of the owner.
-  No Photographs or Panoramas may entirely or partly be resold without permission from the owner.
-  Copyrights in any form whatsoever belong to the Owner.
-  Buying a Photograph or Panorama means no transfer of the Copyright Owner's rights, but only the right to use the picture.
-  All rights reserved.
 
Mocht U problemen tegen komen of vragen hebben neem dan contact op via de Contact knop in het Help Menu.